เทคโนโลยีมีส่วนช่วยหาคน

มุมมองสะท้อนแนวคิดการหาคนในปัจจุบันที่หลายคนมีพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ยิ่งมีการเข้าถึงสื่อทางด้านดิจิทัลมากขึ้นเท่าไร มันช่วยสะท้อนให้ได้เห็นแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ความสนใจเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่จบใหม่ส่วนใหญ่แล้วหันมาประกอบอาชีพค้าขายผ่านทางสื่อออนไลน์ที่มีให้เลือกมากมาก เพราะมีความเชื่อที่ว่าการทำงานแบบนี้สามารถสร้างรายได้มากกว่าการทำงานประจำ และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานทั้งวัน

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อหลายองค์กรเป็นอย่างมาก ที่มีความต้องการของตลาดแรงงานที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า การหาคนเข้าทำงานในรูปแบบงานประจำทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับงานประจำ ถึงมีโอกาสได้ก้าวเข้าไปทำงานแล้วก็มักจะทำอยู่ไม่นาน เร็วสุดคือ 6 เดือน นานสุดคือประมาณ 2 ปี ก็เริ่มที่จะมองหางานใหม่ เพราะเบื่อกับการทำงานแบบเดิมๆ องค์กรเดิมๆ เป็นระยะเวลานานๆ

สิ่งที่องค์กรควรจะปรับตัวเพื่อลดปัญหาขาดคนงานเหล่านี้

  1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สิ่งสำคัญของการทำงานที่แท้จริงคือ การมีความสุขกับการทำงาน เมื่อคุณมีความสุขและสนุกกับการทำงานแล้ว ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ตาม คุณก็จะมีแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้การที่องค์กรมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กร เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของการทำงานให้ดีขึ้น ปัญหาต่างๆ ในการประสานงานหรือการทำงานร่วมกันเป็นทีมก็จะหมดไป

1.1 สร้างแรงจูงใจ เป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวังเมื่อได้ก้าวเข้าไปทำงานในที่ต่างๆ แล้ว ความคาดหวังของพวกเค้าก็คือความก้าวหน้าในระบบการทำงานและความก้าวหน้าในคุณภาพชีวิต ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ปัจจุบันนี้คนหางานส่วนใหญ่มักคำนึงถึงสิ่งนี้เป็นอันดับแรกๆ รองจากฐานเงินเดือน เพราะแรงจูงใจเหล่านั้นมันจะทำให้คนทำงานมีพลังในการขับเคลื่อนและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

1.2 สร้างทัศนคติที่ดี การจะทำให้พนักงานในองค์กรอยู่กับเราได้นานๆ นั้น คือการปลูกฝังเค้าพวกเค้ามีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงานและกับองค์กร เพราะถ้าพวกเค้ามีมุมมองและแนวความคิดที่ดีแล้วนั้น ปัญหาหรือเหตุผลในการเปลี่ยนงานก็จะไม่เกิดขึ้น คนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนงานหลักๆ เลยคือ เบื่อระบบการทำงาน เพื่อนรวมงานไม่โอเค หรือมีหัวหน้างานที่ไม่ดี สิ่งเหล่านี้ถ้าองค์กรสามารถแก้ปัญหา หรือปรับทัศนคติของพวกเค้าได้ ก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้มากเลยทีเดียว

  1. เปิดรับมุมมองที่แตกต่าง จะเห็นได้ว่าแต่ละคนมีมุมมองในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ดังนั้นการที่คนทำงานรู้จักที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นจะช่วยให้พวกเค้ารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น หลายองค์กรอาจจะลองจัดคอร์สฝึกอบรมหรือไม่ก็ลองหาที่เรียนเสริมเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ช่วยให้พวกเค้ามีความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม พร้อมทั้งสามารถนำทักษะความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาปรับใช้กับการทำงานในปัจจุบันได้จริง

2.1 ส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ถ้าองค์กรไหนอยากมีพนักงานที่เก่ง การส่งเสริมหรือสร้างศักยภาพให้พวกเค้าจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้การทำงานของพวกเค้ามีการพัฒนามากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นการลงทุน การที่คุณอยากมีพนักงานที่เก่งและมีความสามารถคุณก็ต้องรู้จักลงทุน หรือมองหาสิ่งที่จะสามารถช่วยเสริมให้พนักงานของคุณมีความสามารถมากยิ่งขึ้น อย่าปิดกั้นความสามารถของพวกเขา

2.2 เพิ่มทักษะความรู้ให้พนักงาน หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เค้าให้ความสำคัญทางด้านคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะเค้ามีความเชื่อที่ว่า เมื่อพนักงานของพวกเค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว เค้าก็จะสามารถทำงานได้เต็มขีดความสามารถของพวกเค้า

  1. ให้ผลประโยชน์ที่มากขึ้น นอกจากในเรื่องของสวัสดิการแล้ว ผลประโยชน์อื่นๆ ที่พนักงานควรจะได้รับนั้น ก็ควรจะขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง อาจจะมีการประเมินผลการทำงานเพื่อมอบโบนัส หรือปรับเงินเดือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานด้วยยิ่งดี

3.1 ปรับสภาพแวดล้อม จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญของการปรับสถานที่รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน ให้มีความน่าอยู่ พร้อมกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้พวกเค้าได้ผ่อนคลายและได้ใช้เวลาพักในการใช้ความคิดเพื่อหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้กับการทำงานในปัจจุบัน

3.2 ปรับแนวคิดแบบเดิมๆ หลายองค์กรยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านบุคลากรหรือพนักงานที่มีการลาออก อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเลยคือผู้บริหาร บางองค์กรยังคงมีผู้บริหารที่มีมุมมองการทำงานแบบเก่าๆ ไม่ยอมเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีหรือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ เมื่อยังคงยึดติดกับแนวคิดแบบเดิมๆ การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นไปได้ยากเต็มที

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลายองค์กรมีการปรับตัวและมอบสวัสดิการให้แก่พนักงานมากขึ้น เพื่อดึงดูดใจให้เค้าอยากทำงานร่วมกับองค์กร นอกจากนี้การให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพนักงานจะยิ่งช่วยสร้างความประทับใจให้กับพวกเค้าอีกด้วย